Hiến pháp phải là ý dân

Trước hết muốn xây dựng một Hiến pháp hợp lý, hoàn hảo thì phải hiểu khái niệm về Hiến pháp và sự cần thiết của Hiến Pháp .
Có một số người phức tạp hóa khái niệm về Hiến pháp và coi Hiến pháp là một   ” Khế ước xã hội do người dân lập nên”.  Nếu chỉ coi Hiến pháp chỉ là một Khế ước xã hội thì tự dưng những người đó đã phủ nhận Gía trị và hiệu lực cao nhất của một văn bản pháp lý cao nhất trong một Quốc gia với tên gọi là Hiến Pháp và cũng có thể do hiểu như vậy mà Hiến pháp có vẻ xa lạ hoặc phức tạp trong cộng đồng dân chúng. Bởi lẽ  trong xã hội, một bản khế ước thường phải tuân thủ theo những quy định khác ( văn bản Luật pháp các loại) trong khi  vị trí của Hiến pháp trong xã hội là vị trí cao nhất và không phải phụ thuộc vào một văn bản nào.
Cũng trong lúc này, một khái niệm về Hiến pháp cũng được hình thành, đó là việc coi Hiến pháp là một văn bản pháp lý căn bản nhất ghi rõ những ý chí và nguyện vọng của đại đa số người dân trong một Quốc gia . Với khái niệm này thì những điều ghi trong Hiến pháp là ý muốn của người dân và khi Hiến pháp được công bố ban hành thì đó chính là văn bản công khai nêu rõ từng ý nguyện của toàn dân trong Quốc gia.  Khi hiểu Hiến pháp là văn bản ghi rõ những ý nguyện của người dân thì Hiến pháp mới thực sự gần gũi với dân, mọi người dân sẽ dễ bề tiếp cận và  có các động thái tích cực để xây dựng và bảo vệ Hiến Pháp.
Tôi hiểu và đi theo khái niệm Hiến pháp là văn bản pháp lý căn bản nhất ghi rõ những ý chí và nguyện vọng của đại đa số người dân trong một Quốc gia. Trên cơ sở đó, khi tôi là một người dân thì tôi có quyền đưa bất kỳ mọi mong muốn nguyện vọng cơ bản mà tôi cho rằng điều đó là cần thiết và phù hợp, cũng như tôi có quyền kiểm tra đối chiếu và góp ý với bất kỳ điều nào trong Bản Hiến pháp sơ thảo để nhìn nhận ra điều đó có phù hợp hay không phù hợp để giữ hay bỏ điều đó. Nếu mọi người dân có ý thức về việc xây dựng, góp ý và soạn ra  Hiến pháp thì  khi đó Hiến pháp mới đích thực là văn bản có ý nghĩa. Bước tiếp theo là cần phải có một Uỷ ban Soạn thảo HP trung thực về việc tổng hợp các ý kiến đóng góp của  nhân dân để soạn chính thức một bản Hiến pháp cho toàn dân biểu quyết. Trong lúc chính người dân đang quan tâm xây dựng Hiến pháp cùng các ý kiến đề đạt của mình thì cũng là khi được lấy biểu quyết, người dân sẽ nhiệt tình chứng thực cho Hiến pháp và có như vậy thì Hiến pháp được ra đời với sự chào đón và tiếp nhận một cách quang minh chính đại .
Có một điều khó hiểu cho nhiều người ở Việt Nam khi mở đầu cho việc góp ý kiến soạn sửa Hiến Pháp thì họ hay lấy lời của ông Phan Trung Lý về câu “không có vùng cấm”. Đó là thái độ thụ động và thấp dân trí . Một khi ý dân là ý trời và Hiến pháp là ý dân thì dân có quyền nêu ra tất cả những ý gì  nếu đó là ý của họ . Không ai có quyền hạn gì để cấm đoán người dân đưa ra ý của họ vào Hiến pháp. Thậm chí cũng không coi Hiến pháp mới phải tuân thủ Hiến pháp cũ có trước đây hoặc phải theo một quy định nào đó vì Hiến pháp với vị trí căn bản cao nhất nêu rõ ý của người dân ( người dân đang sống chư không phải chết rồi hay chưa sinh)  thì nó không phải theo một khuôn khổ pháp luật nào cả. Đại đa số người dân đang sống muốn vậy thì cứ vậy được ghi rõ công bố trong Hiến pháp.  Có một vấn đề nan giải ở Việt Nam là toàn bộ hệ thống cán bộ chính trị và Đại biểu bị nhiễm quá nặng học thuyết Mác-Lê nin nên mọi thứ đều nhìn nhận bằng tư duy , quan điểm của học thuyết này. Hậu quả của nó là tạo ra một Chế độ chính trị phản dân chủ, quyền lực không thuộc về người dân mà thuộc về  Đảng Cộng Sản Việt Nam ( Đảng CS tự cho là Đại biểu tất tần tật cho người dân  nên Đại biểu Quốc hội qua các lần bầu cũng chỉ là danh nghĩa).  Người dân cũng không được quyền tự do chọn Đại biểu  vào cơ quan Lập pháp ( Quốc Hội) mà phải bầu người do Đảng cử, Đảng chọn. Khi Soạn Hiến Pháp hay phê duyệt Hiến Pháp thì Đảng Cộng Sản áp đặt ý của Đảng và các Đại biểu do không phải được bầu trong một cuộc bầu cử dân chủ nên những điều ghi trong Hiến pháp lại phải phù hợp với quan điểm của Đảng CS VN thì mới được thông qua .
Vậy cái khó khăn lớn về Soạn sửa Hiến pháp nhất hiện nay có thể tồn tại 2 vấn đề:
Đó là một số  người dân chưa hiểu hết tầm quan trọng của Hiến pháp nên họ không mặn mà và tạo cơ hội không thu gom được đại đa số ý nguyện của người dân  và Tư cách, quan điểm của Đại biểu quốc hội không phải là người đại diện cho ý nguyện của người dân mà họ chỉ là người Đại diện cho ý của  Đảng CS VN
Nếu 2 vấn đề trên không được giải quyết thì đợt sinh hoạt sửa đổi HP2013 này chỉ là một lần đánh tráo ý dân và đẩy người dân Việt Nam vào cảnh nghi ngờ, bất tín nhiệm lẫn nhau, mạt vận và tan tác.

Advertisements

About phamvandiep

Thích Công Lý
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s